5 juostų elektrinis piemuo

5 juostų elektrinis aptvaras

Aprašas

Elektrinis aptvaras yra viena populiariausių apsaugos nuo stambiųjų plėšrūnų priemonių. Aptvaras nuo vilkų turi būti sudarytas iš ant tvirtų kuolų ištemptų kelių (rekomenduojama ne mažiau 5) juostų ar vielų, kuriomis teka aukštos įtampos (mažiausiai 4500 V) srovė. Įrengimui galioja tokie pat principai, kaip ir klasikinių aptvarų naudojimui – reikia, kad žvėris negalėtų patekti į aptvarą nei per viršų, nei per apačią. Siekiant, kad vilkas nepasikastų ar neprašliaužtų pro apačią, žemiausią juostą reikia kabinti 10–15 cm virš žemės, taip pat galima priešais aptvarą 10–15 cm aukštyje ištempti dar vieną laidą su elektra. Apsaugai nuo peršokimo viršutinė juosta turėtų būti ne žemiau kaip 1–1,20 m aukštyje. Aptvaras efektyvus tik jei juo teka srovė, todėl reikia reguliariai tikrinti, ar nėra gedimų arba srovės nuotėkių per prie aptvaro besiliečiančius objektus.

Aptvaras gali būti ir stacionarus, ir kilnojamas – tai priklauso nuo to, kokie naudojami kuolai, kaip jie įtvirtinti bei kaip įrengtas elektros tiekimas. Kilnojimo atveju labai svarbu pasirūpinti, kad kuolai būtų įtvirtinti kiek galima stabiliau, o juostos pilnai įtemptos.

Lyginant su įprastu vienos–dviejų vielučių elektriniu piemeniu, įprastai naudojamu gyvuliams aptverti ganyklose, šis aptvaras yra geriau matomas ir tvirtesnis.

Kokiems ūkiams tinka

Elektrinis aptvaras tinka bet kokiam ūkiui. Kai gyvulių ganymo vieta keičiama sezono metu, kilnojamame aptvare svarbu kuolus įtvirtinti kiek galima stabiliau, o juostas pilnai įtempti. Mažų ūkių atveju galima aptverti tik nedidelį plotą, o nakčiai gyvulius suvaryti.

Efektyvumas 4stars

Teisingai įrengtas ir prižiūrimas elektrinis aptvaras yra viena efektyviausių apsaugos nuo plėšrūnų priemonių. Pats aptvaras yra fizinis barjeras, o elektros šokas yra itin nemalonus prisilietusiam žvėriui. Manoma, kad gyvūnai jaučia elektrinį lauką – tai dar labiau sumažina jų norą artintis ir bandyti patekti į vidų.

Viena silpnesnių aptvaro pusių yra tai, kad jį gali išversti patys gyvuliai, išsigandę aplink aptvarą ratus sukančių vilkų. Todėl reikia naudoti kuo tvirtesnius kuolus, vengti stačių kampų tveriant, palikti pakankamai ploto gyvuliams, kad jie jaustųsi saugiai nutolę nuo plėšrūnų išorėje.

Efektyvumą galima ženkliai padidinti kartu aptvare laikant specialius bandas saugančius šunis.

Kaina 1star

Elektrinis aptvaras reikalauja nemažų pradinių investicijų – reikės įsigyti juostas, generatorių, akumuliatorių, kuolus, testavimo prietaisus, daviklius. Kaina santykinai mažėja didėjant aptveriamam plotui.

Priemonė yra ilgaamžė (geros juostos yra plastikinės, todėl nesusidėvi daug metų), o jos nuolatinė priežiūra ir atnaujinimas nereikalauja daug lėšų. Todėl pradinės investicijos atsiperka per kelis metus.

Priežiūros sudėtingumas 3stars

Elektriniam aptvarui reikalinga reguliari priežiūra. Pagrindinis dalykas, kurį reikia tikrinti – ar juostomis teka reikiamos įtampos srovė ir ar neatsirado jos nuotėkių dėl pašalinių objektų. Patariama naudoti indikacines lemputes, kurios iš toli parodo, ar elektra tiekiama, be to, jos prisideda atbaidant plėšrūnus.

Aptvaro perkėlimas yra atliekamas naudojant didesnes rites, norint suvynioti visas juostas. Naujoje vietoje atraminiai kuolai (paprastai kampuose) turi būti išdėstyti taip pat, kaip ir buvusiame aptvare. Po sezono juostos suvyniojamos ant ričių, akumuliatorius ir generatorius apsaugomas nuo drėgmės.

Įrengimo reikalavimai ir patarimai:

 • Ne mažiau kaip 5 juostos;
 • Ne mažiau kaip 1–1,20 m aukščio, jei yra galimybė – iki 2 m;
 • Žemiausia juosta – 10–15 cm virš žemės;
 • Atstumai tarp juostų – 15–20 cm;
 • Juostos plačios, ne mažiau 2 cm pločio;
 • Juostų spalva balta, kad būtų gerai matomos tamsoje;
 • Įtampa – mažiausiai 4500 V;
 • Juostos turi nesiliesti su augmenija;
 • Stebėti, kad visada būtų įtampa, tam gali padėti specialūs prietaisai: testavimo priemonės, mirksiukai, SMS pranešikliai.

Aptvarą gali išversti gyvuliai, išsigandę vilkų. Dėl to reikėtų:

 • Kuo daugiau į žemę įkastų tvirtų kuolų (ne tik kampuose);
 • Sutvirtinti vartus, nes pabaidyti gyvuliai linkę bėgti per juos;
 • Jei laikote nedaug gyvulių, galite juos nakčiai pririšti viduje;
 • Skirti apie 10 arų plotą vienai aviai.

Pavyzdžiai Lietuvoje

« Grįžti į visų apsaugos priemonių sąrašą

« Susipažinkite su priemonės aprašo strūktūra!4stars