Kaimo plėtros programos parama

Prevencinių priemonių nuo vilkų įsigijimas yra finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Statiniai, skirti apsaugai nuo vilkų (elektriniai aptvarai, elektriniai tinklai, kilnojami aptvarai ir kt.) turi būti priskiriami prie tinkamų išlaidų kategorijos „30.1.5. gamybinių statinių (pastatų), įskaitant biosaugai užtikrinti reikalingus statinius (pastatus), statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.“ Paraiškoje tai tinkamų finansuoti išlaidų punktas „5. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas“.

Daugiau apie apsaugos priemones galite rasti apsaugos priemonių aprašuose šioje svetainėje. Jei kils klausimų ar turite pasiūlymų, tai būtinai susisiekite su mumis.

Savivaldybių parama

2013 metais Seimas priėmė įstatymų pakeitimus, kurie numato, kad savivaldybės gali panaudoti savo aplinkosauginių fondų lėšas:

  • išmokant ūkininkams kompensacijas už vilkų padarytą žalą,
  • remiant prevencijos priemonių, kurios skirtos apsaugoti gyvulius nuo vilkų, įsigyjimą.

Dar 2014-ais metais LR aplinkos ministerija išsiuntė savivaldybėms rekomendacijas naudoti lėšas apsaugai nuo vilkų (žr. raštą). Naujausiose oficialiose lėšų naudojimo rekomendacijose (http://www.am.lt/VI/index.php#a/10882) tai numato 4.11 ir 7.13 punktai.

Kiekviena savivaldybė yra atsakinga pasitvirtinti reikiamas tvarkas, kaip šios lėšos yra skirstomos. Todėl norėdami daugiau sužinoti apie paramos galimybes, kreipkitės į savo savivaldybę ar seniūniją.