5 juostų elektrinis piemuo

5 juostų elektrinis aptvaras

Aprašas

Elektrinis aptvaras yra viena populiariausių apsaugos nuo stambiųjų plėšrūnų priemonių. Aptvaras nuo vilkų turi būti sudarytas iš ant tvirtų kuolų ištemptų kelių (rekomenduojama 5) juostų ar vielų, kuriomis teka aukštos įtampos (mažiausiai 3000 V) srovė. Įrengimui galioja tokie pat principai, kaip ir klasikinių aptvarų naudojimui – reikia, kad žvėris negalėtų patekti į aptvarą nei per viršų, nei per apačią. Siekiant, kad vilkas nepasikastų ar neprašliaužtų pro apačią, žemiausią juostą reikia kabinti ne aukščiau kaip 30 cm virš žemės, taip pat galima priešais aptvarą 10–30 cm aukštyje ištempti dar vieną laidą su elektra. Apsaugai nuo peršokimo viršutinė juosta turėtų būti ne žemiau kaip 1,10 m aukštyje. Aptvaras efektyvus tik jei juo teka srovė, todėl reikia reguliariai tikrinti, ar nėra gedimų arba srovės nuotėkių per prie aptvaro besiliečiančius objektus.

Aptvaras gali būti ir stacionarus, ir kilnojamas – tai priklauso nuo to, kokie naudojami kuolai, kaip jie įtvirtinti bei kaip įrengtas elektros tiekimas. Kilnojimo atveju labai svarbu pasirūpinti, kad kuolai būtų įtvirtinti kiek galima stabiliau, o juostos / vielos pilnai įtemptos.

Lyginant su vienos-dviejų vielų elektriniu piemeniu, įprastai naudojamu gyvuliams aptverti ganyklose, šis aptvaras yra geriau matomas, tvirtesnis ir pakankamai aukštas, kad galėtų apsaugoti nuo vilko.

Kokiems ūkiams tinka

Elektrinis aptvaras tinka bet kokiam ūkiui. Kai gyvulių ganymo vieta keičiama sezono metu, kilnojamame aptvare svarbu kuolus įtvirtinti kiek galima stabiliau, o juostas pilnai įtempti. Maži ūkiai gali aptverti tik nedidelį plotą ir gyvulius į jį suvaryti nakčiai.

Efektyvumas 4stars

Teisingai įrengtas ir prižiūrimas elektrinis aptvaras yra viena efektyviausių apsaugos nuo plėšrūnų priemonių. Pats aptvaras yra fizinis barjeras, o elektros šokas yra itin nemalonus prisilietusiam žvėriui. Manoma, kad gyvūnai jaučia elektrinį lauką – tai dar labiau sumažina jų norą artintis ir bandyti patekti į vidų.

Viena silpnesnių aptvaro pusių yra tai, kad jį gali išversti patys gyvuliai, išsigandę aplink aptvarą ratus sukančių vilkų. Todėl reikia naudoti kuo tvirtesnius kuolus, vengti stačių kampų tveriant, palikti pakankamai ploto gyvuliams, kad jie jaustųsi saugiai nutolę nuo plėšrūnų išorėje.

Efektyvumą galima padidinti kartu aptvare laikant specialius bandas saugančius šunis.

Kaina 1star

Elektrinis aptvaras reikalauja nemažų pradinių investicijų – reikės įsigyti juostas ar vielas, generatorių, akumuliatorių, kuolus, testavimo prietaisus, daviklius. Kaina santykinai mažėja didėjant aptveriamam plotui.

Priemonė yra ilgaamžė, o jos nuolatinė priežiūra ir atnaujinimas nereikalauja daug lėšų. Todėl pradinės investicijos atsiperka per kelerius metus.

Priežiūros sudėtingumas 3stars

Elektriniam aptvarui reikalinga reguliari priežiūra. Pagrindinis dalykas, kurį reikia tikrinti – ar juostomis teka reikiamos įtampos srovė ir ar neatsirado jos nuotėkių dėl pašalinių objektų. Patariama naudoti indikacines lemputes, kurios iš toli parodo, ar elektra tiekiama, be to, jos prisideda atbaidant plėšrūnus.

Aptvaro perkėlimas yra atliekamas naudojant didesnes rites, ant kurių suvyniojamos juostos / vielos. Naujoje vietoje atraminiai kuolai (paprastai kampuose) turi būti išdėstyti taip pat, kaip ir buvusiame aptvare. Po sezono juostos / vielos suvyniojamos ant ričių, akumuliatorius ir generatorius apsaugomas nuo drėgmės.

Įrengimo reikalavimai ir patarimai:

 • Ne mažiau kaip 4 juostos / vielos (rekomenduojama 5);
 • Ne žemesnis kaip 1,10 m aukščio;
 • Įtampa – mažiausiai 3000 V tolimiausioje aptvaro dalyje;
 • Nuolatiniai atraminiai kuolai turi būti tvirtai įrengti arba įsmeigiami kuolai turi būti dvigubo smigio, standūs ir neperlinkę;
 • Žemiausia juosta / viela – ne aukščiau kaip 30 cm virš žemės (svarbu atkreipti dėmesį tveriant aptvarą nelygioje vietovėje – kuolai turi būti išdėstyti taip, kad daubose apatinė juosta / viela visur būtų ne aukščiau kaip  30 cm atstumu nuo žemės paviršiaus);
 • Juostos / vielos turi būti gerai įtemptos;
 • Juostos plačios, ne mažiau 1 cm pločio;
 • Juostos turi būti gyvūnams gerai matomos tamsoje (baltos, mėlynos ar kitos jiems matomos spalvos);
 • Juostos / vielos neturi liestis su krūmais, medžiais ar kitais objektais, dėl kurių elektros įtampa aptvare nukristų;
 • Elektrines juostas ar vielas galima kombinuoti kartu; elektriniame vieliniame aptvare patartina turėti bent vieną el. juostą, kad būtų matoma tamsoje, geriausia kaip viršutinė juosta, arba signalines juostas, ar signalinius švyturėlius matomumo gerinimui;
 • Elektrinis vielinis aptvaras gali būti įrengiamas tiek iš pintos (sintetika su vielomis), tiek iš monolitinės vielos;
 • Stebėti, kad visada būtų įtampa, tam gali padėti specialūs prietaisai: testavimo priemonės, mirksiukai, SMS pranešikliai.

Aptvarą gali išversti gyvuliai, išsigandę vilkų. Dėl to reikėtų:

 • Kuo daugiau į žemę įkastų tvirtų kuolų;
 • Sutvirtinti vartus, nes pabaidyti gyvuliai linkę bėgti per juos;
 • Jei laikote nedaug gyvulių, galite juos nakčiai pririšti viduje;
 • Skirti apie 10 arų plotą vienam gyvuliui, o didesnės bandos atveju tiek, kad gyvuliams atsitraukus į aptvaro centrą liktų apie 50 m erdvės iki aptvaro kraštų.

Pavyzdžiai Lietuvoje

« Grįžti į visų apsaugos priemonių sąrašą

« Susipažinkite su priemonės aprašo strūktūra!4stars