Elektrinis tinklas

Elektrinis tinklas

Aprašas

Elektrinis tinklas yra panaši apsaugos priemonė į vielinį elektrinį aptvarą, tik vietoje kelių horizontalių vielų naudojamas tinklas, kurio gijomis taip pat teka elektros srovė. Paprastai elektrinis tinklas yra lengviau bei greičiau įrengiamas ir esant reikalui perkeliamas į kitą vietą, tačiau dėl to jis yra mažiau stabilus bei tvirtas. Apsaugai nuo vilkų tinklas turėtų būti ne žemesnis kaip 1,10 m aukščio. Kaip ir vielinio elektrinio aptvaro atveju, galima priešais tinklą 10–30 cm aukštyje ištempti dar vieną laidą su elektra. Taip pat virš tinklo galima įtempti kelias papildomas juostas su elektra, kad būtų efektyviau apsaugoma nuo peršokimo ir aptvaras būtų geriau matomas tamsoje. Tokiu būdu galima ir paaukštinant aptvarą iki reikiamo aukščio, kai tinklo aukštis nepakankamas. Tinklas efektyvus tik jei juo teka srovė, todėl reikia reguliariai tikrinti, ar nėra gedimų arba srovės nuotėkių per prie tinklo besiliečiančius objektus.

Kokiems ūkiams tinka

Elektrinis tinklas tinka bet kokiam ūkiui. Tinkamiausias – avių bandai, kurią reikia reguliariai perkelti į kitą ganyklos vietą. Elektriniu tinklu galima aptverti visą ganomą plotą arba tik mažesnį plotą (bet pakankamai erdvų, kad gyvuliai jaustųsi saugūs subėgę į centrą), kur gyvuliai suvaromi nakčiai.

Efektyvumas 3stars

Teisingai įrengtas ir prižiūrimas elektrinis tinklas yra efektyvi apsaugos nuo plėšrūnų priemonė. Pats tinklas yra fizinis barjeras, o elektros šokas yra itin nemalonus prisilietusiam žvėriui. Manoma, kad gyvūnai jaučia elektrinį lauką – tai dar labiau sumažina jų norą artintis ir bandyti patekti į vidų. Lyginant su įprastu vienos-dviejų vielų elektriniu piemeniu, naudojamu gyvuliams aptverti ganyklose, šis tinklas yra pakankamai aukštas, geriau matomas ir tvirtesnis.

Viena silpniausių elektrinio tinklo pusių yra tai, kad jį gali išversti patys gyvuliai, išsigandę aplink tinklą ratus sukančių vilkų. Todėl reikia naudoti kuo tvirtesnius kuolus, vengti stačių kampų tveriant, palikti pakankamai ploto gyvuliams viduje, kad jie jaustųsi saugiai nutolę nuo plėšrūnų išorėje.

Efektyvumą galima padidinti kartu aptvare laikant specialius bandas saugančius šunis.

Kaina 1star

Elektrinis tinklas reikalauja nemažų pradinių investicijų – reikės įsigyti tinklą, generatorių, akumuliatorių, kuolus, testavimo priemones, daviklius. Elektrinis tinklas yra brangesnis ir mažiau tvirtas už juostinį / vielinį elektrinį aptvarą, tačiau yra lengviau kilnojamas.

Kaina santykinai mažėja didėjant aptveriamam plotui. Nuolatinė priežiūra ir atnaujinimas nereikalauja didesnių lėšų, todėl pradinės investicijos atsiperka per kelis metus ir galutinė priemonės kaina nebus tokia didelė.

Priežiūros sudėtingumas 3stars

Elektriniam tinklui reikalinga reguliari priežiūra. Pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia tikrinti – ar tinklu teka reikiamos įtampos srovė, ar neatsirado jos nuotėkių dėl pašalinių objektų, ar pats tinklas nepažeistas ir ar kuolai, prie kurių pritvirtintas tinklas, yra pakankamai stabilūs. Elektros srovei tikrinti patariama naudoti indikacines lemputes – jos iš toli parodo, ar elektra tiekiama, bei prisideda atbaidant plėšrūnus.

Tinklo perkėlimas vyksta ištraukus atraminius kuoliukus rankomis ir vėl susmeigiant juos kitoje vietoje.

Įrengimo reikalavimai ir patarimai:

  • Ne žemesnis kaip 1,10 m aukščio; viršuje patartina įtempti papildomą elektrinę juostą arba elektrinę vielą su rišama signaline juosta arba signaliniais švyturėliais;
  • Naudoti dviejų smigių kuoliukus;
  • Tveriant nelygioje vietovėje kuolai turi būti išdėstyti taip, kad daubose tinklo apačia visur būtų ties žemės paviršiumi, nepaliekant tarpo;
  • Stebėti, kad visada būtų mažiausiai 3000 V įtampa, tam gali padėti specialūs prietaisai: testavimo priemonės, mirksiukai, SMS pranešikliai;
  • Tinklas neturi liestis su krūmais, medžiais ar kitais objektais, dėl kurių elektros įtampa aptvare nukristų.
  • Tinklas turi būti įtemptas.

Tinklą gali išversti gyvuliai, išsigandę vilkų. Dėl to reikėtų:

  • Įrengti aptvarą kuo apvalesnės formos, nes išsigandę gyvuliai bėga lygiagrečiai tinklui ir kampuose jį išverčia;
  • Sutvirtinti vartus, nes pabaidyti gyvuliai linkę bėgti per juos;
  • Palikti pakankamai erdvės gyvuliams, pvz., apie 10 a ploto vienam gyvuliui, o didesnės bandos atveju tiek, kad gyvuliams atsitraukus į aptvaro centrą liktų apie 50 m erdvės iki aptvaro kraštų;
  • Jei laikote nedaug gyvulių, galite juos nakčiai pririšti viduje.

Pavyzdžiai Lietuvoje

« Grįžti į visų apsaugos priemonių sąrašą

« Susipažinkite su priemonės aprašo strūktūra!4stars