Saugi avis – tai Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ iniciatyva, skirta padėti ūkininkams apsaugoti gyvulius nuo vilkų. Sieksime kartu su ūkininkais surasti ir pritaikyti Lietuvai veiksmingas priemones ir kartu su valdžios institucijomis surasti būdų paremti jų įsigijimą.

Vizija

Kartu pasiekime, kad gyvuliai būtų saugūs, net kai šalia gyvena vilkas. Pritaikykime prevencijos priemones Lietuvai ir pasiekime, kad jos būtų kuo labiau prieinamos ūkininkams.

Tikslai

Siekti, kad prevencijos priemonės būtų plačiai naudojamos Lietuvoje:

  • pateikti informaciją apie galimus apsaugos būdus,
  • skatinti šių priemonių įsigijimo vietų atsiradimą,
  • raginti valdžios įstaigas paremti apsaugos priemonių įsigyjimą.

Finansavimas

Iniciatyvos veikla vykdoma savanoriškais pagrindais, be etatinių darbuotojų ar finansavimo iš Europos Sąjungos fondų. Lėšų šaltinis – gyventojų skirti 2 proc. nuo pajamų mokesčio bei prie konkrečių darbų įgyvendinimo panorusių prisidėti rėmėjų parama.

Iniciatyvą palaiko