Kaimo plėtros programos parama

Elektrinių aptvarų įsigijimas yra finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Parama teikiama ūkininkams, įsigyjantiems elektrinius juostinius / vielinius aptvarus arba elektros tinklo aptvarus. Ūkininkai gali susigrąžinti patirtas išlaidas iki 5000 eurų. Veiklos įgyvendinimo taisyklėse yra surašyti konkretūs reikalavimai remiamoms priemonėms bei rekomendacijos jų taikymui.

Paraiškos dėl ūkinių gyvūnų apsaugos nuo vilkų galės būti teikiamos teritoriniuose NMA padaliniuose. Pirmasis paraiškų rinkimas vyks 2020 m. kovo 2 d. – balandžio 2 d., antrasis numatytas liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.  Daugiau informacijos apie paraiškų priėmimą skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros puslapyje.

Daugiau apie apsaugos priemones galite rasti apsaugos priemonių aprašuose šioje svetainėje. Jei kils klausimų ar turite pasiūlymų, tai būtinai susisiekite su mumis.

Savivaldybių parama

2013 metais Seimas priėmė įstatymų pakeitimus, kurie numato, kad savivaldybės gali panaudoti savo aplinkosauginių fondų lėšas:

  • išmokant ūkininkams kompensacijas už vilkų padarytą žalą,
  • remiant prevencijos priemonių, kurios skirtos apsaugoti gyvulius nuo vilkų, įsigyjimą.

Dar 2014-ais metais LR aplinkos ministerija išsiuntė savivaldybėms rekomendacijas naudoti lėšas apsaugai nuo vilkų (žr. raštą). Naujausiose oficialiose lėšų naudojimo rekomendacijose (Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SAARSP)) tai numato 4.11 ir 7.13 punktai.

Kiekviena savivaldybė yra atsakinga pasitvirtinti reikiamas tvarkas, kaip šios lėšos yra skirstomos. Todėl norėdami daugiau sužinoti apie paramos galimybes, kreipkitės į savo savivaldybę ar seniūniją.