Vėliavėlių tvora

Vėliavėlių tvora

Aprašas

Vėliavėlių tvora yra priemonė, naudojama vilkų medžioklėje Rytų Europoje, kuri gali būti pritaikyta gyvulių apsaugai. Tai yra ant virvės ar vielos nedideliais atstumai sukabintos medžiaginės vėliavėlės – nėra būtina, kad jos būtų raudonos, nors tai ir yra įprasta spalva. Vėliavėlės turi būti maždaug 50–60 cm ilgio ir 10 cm pločio, sukabintos pakankamai tankiai (kas 30–40 cm). Vėliavėlės turi maždaug 15 cm nesiekti žemės, kad vėjo būtų lengvai judinamos. Tik laisvai plazdančios vėliavėlės yra efektyvios, todėl ūkininkas turi nuolat pataisyti apsivyniojusias, prisegti nukritusias vėliavėles. Vėliavėlėmis aptvertas plotas privalo būti uždaras, nes vilkas eis ratu aplink jas tol, kol suras neužtvertą plotą.

Kokiems ūkiams tinka

Tinka visiems ūkiams.

Efektyvumas 2stars

Vėliavėlių tvoros efektyvumas paremtas vilkų instinktyvia baime, o ne fiziniu barjeru. Tačiau vilkai ilgainiui pripranta prie jų, o vieną kartą išdrįsę kirsti šią užtvarą, darys tai nuolat. Todėl vėliavėlės nėra patikimos ilgalaikei apsaugai ir turėtų būti naudojamos laikinai (pvz. iki 2 savaičių) arba kartu su kitomis priemonėmis – šunimis, tvoromis ar pan.

Kaina 3stars

Priemonė yra santykinai pigi – reikės įsigyti virvę, kuolų ir medžiagos.

Priežiūros sudėtingumas 3stars

Priežiūra nesudėtinga, tačiau reguliari. Reikia patikrinti, ar virvė pakankamai įtempta, ar nėra nuplėštų arba susisukusių vėliavėlių.

Įrengimo reikalavimai ir patarimai:

  • 50–60 cm ilgio ir 10 cm pločio vėliavėlės (ryškios spalvos, įprasta naudoti raudoną);
  • Sukabintos kas 30–40 cm;
  • Vėliavėlės apačios atstumas iki žemės – apie 15 cm;
  • Vėliavėlės turi laisvai plazdėti vėjyje.
  • Vėliavėlių aptvaras turi būti uždaras.
  • Vėliavėlių virvė turi būti ištempta ne aukščiau kaip 80 cm virš žemės;
  • Naudojant vėliavėlių aptvarą kaip kitų aptvarų papildymą, virvė su vėliavėlėmis turi būti ištempiama 1,5–2 m atstumu nuo išorinių aptvaro kraštinių.

« Grįžti į visų apsaugos priemonių sąrašą

« Susipažinkite su priemonės aprašo strūktūra!4stars